INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Správa aktiv a následnictví

V době úspěchů a pevného zdraví většina podnikatelů neřeší otázku správy aktiv a případného následnictví. Úspěšní podnikatelé nashromáždili za dobu svého podnikání poměrně rozsáhlé majetky a v případě nepředvídatelné události, která je dočasně či trvale vyřadí z další činnosti mnohdy nemají nastavené struktury, které by efektivně ochránily jejich aktiva a zabezpečily příjem pro ně a jejich rodiny. Bohužel často právě v těchto situacích dochází ke sporům mezi rodinou, obchodnímy partnery a dalšími, které vyústí v akce proti majetku, které jej blokují a mohou být až likvidační.

Proto je prozíravé, když podnikatel nechá v dostatečném předstihu nastavit vhodnou strukturu za účelem správy aktiv, která jej nijak neomezuje v podnikání a která zajistí vhodnéúspořádání právě pro nepředvídatelné události ve kterých nemá či již nemůže mít věci pod kontrolou. Správu aktiv, jejich případnou distribuci či jen pravidelné výplaty lze nastavit zcela individuálně dle přání a požadavků podnikatele a rozpracovat do detailu. Lze řešit i distribuci či výplatu ve prospěch třetích osob, distribuci či výplatu podmínit, apod.