INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Aktuality

HSBC otevírá novou centrálu pro střední východ
Dubaj

HSBC otevírá novou centrálu pro střední východ

09.01.2019

Mezinárodní finanční centrum se trojnásobně rozšíří
Dubaj

Mezinárodní finanční centrum se trojnásobně rozšíří

09.01.2019

VŠECHNY AKTUALITY

Spojené Arabské Emiráty

Spojené Arabské Emiráty ve svých finačních zonách přijaly zákony o nadacích. Jedná se o velmi moderní legislativu, která byla připravována s důrazem na využití těchto uspořádání pro držení a správu soukromého rodinného majetku. Nadace však může být založena výhradně pro charitativní účely nebo to může být kombinace správy a držení privátního majetku s prvkem charity.

Způsobů využití nadace je mnoho, nejčastěji se jedná o držení privátních aktiv, např. rodinného majetku, řešení jeho správy a případného následnictví, ochranu aktiv v nadaci díky robustním ustanovením v zákoně o nadacích atd.

Podnikatelé využívají nadace pro restrukturalizaci svého majetku a ochranu aktiv před případnými věřiteli atd.

Kategorie nadací je standartní a stejně tak jejich struktura.

Podstatnou informací pro rodiny a podnikatele je skutečnost, že údaje nadací a jejich zakladatelech a beneficientech není veřejně dostupnou informací. Tyto informace nemusí být předány ani do registru, postačí pokud jsou k dispozici u správcovské společnosti.

Typické příklady využití nadace (zjednodušeno):

Rodinná firma, kde není jasné nástupnictví a zakladatel(é) chtějí nastavit pravidla jejího pokračovaní a správy.

Podnikatel s rozsáhlým majetkem, který vyčleněním části aktiv tato ochrání od případného negativního vývoje ve společnostech, které nesou vyšší míru rizika.

Rodinný majetek, např. finance a nemovitosti, který chtějí zakladatelé zachovat i pro budoucí generace a nastavit pravidla jeho správy a distibuce zisků beneficientům.

Možnosti nadace, nastavení její správy a distribuce benefitů jsou vždy řešeny tzv. na míru a dle požadavků. Proto mohou přesně řešit individuální potřeby.

Častou otázkou a obavou je správa nadace. Tu však lze nastavit s dohledem zakladatele a/nebo jeho určené osoby, která může dohlížet na správce a má pro svoji funci solidní nástroje. Včetně možnosti výměny správce.