INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Spojené Arabské Emiráty

Spojené Arabské Emiráty ve svých finačních zonách přijaly zákony o nadacích. Jedná se o velmi moderní legislativu, která byla připravována s důrazem na využití těchto uspořádání pro držení a správu soukromého rodinného majetku. Nadace však může být založena výhradně pro charitativní účely nebo to může být kombinace správy a držení privátního majetku s prvkem charity.

Způsobů využití nadace je mnoho, nejčastěji se jedná o držení privátních aktiv, např. rodinného majetku, řešení jeho správy a případného následnictví, ochranu aktiv v nadaci díky robustním ustanovením v zákoně o nadacích atd.

Podnikatelé využívají nadace pro restrukturalizaci svého majetku a ochranu aktiv před případnými věřiteli atd.

Kategorie nadací je standartní a stejně tak jejich struktura.

Podstatnou informací pro rodiny a podnikatele je skutečnost, že údaje nadací a jejich zakladatelech a beneficientech není veřejně dostupnou informací. Tyto informace nemusí být předány ani do registru, postačí pokud jsou k dispozici u správcovské společnosti.

Typické příklady využití nadace (zjednodušeno):

Rodinná firma, kde není jasné nástupnictví a zakladatel(é) chtějí nastavit pravidla jejího pokračovaní a správy.

Podnikatel s rozsáhlým majetkem, který vyčleněním části aktiv tato ochrání od případného negativního vývoje ve společnostech, které nesou vyšší míru rizika.

Rodinný majetek, např. finance a nemovitosti, který chtějí zakladatelé zachovat i pro budoucí generace a nastavit pravidla jeho správy a distibuce zisků beneficientům.

Možnosti nadace, nastavení její správy a distribuce benefitů jsou vždy řešeny tzv. na míru a dle požadavků. Proto mohou přesně řešit individuální potřeby.

Častou otázkou a obavou je správa nadace. Tu však lze nastavit s dohledem zakladatele a/nebo jeho určené osoby, která může dohlížet na správce a má pro svoji funci solidní nástroje. Včetně možnosti výměny správce.