INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Rakousko

V Rakousku byl v roce 2016 přijat zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Jedná se o obecný trend poslední doby, který je aktuální stále více zejména z důvodu snahy o velice extenzivní interpretaci a aplikaci těchto ustanovení.

Proto je pouze otázkou času, kdy se také nadace (Stiftung) založená podle rakouského práva za účelem správy a ochrany majetku bude muset bránit takovému obvinění. Zakladatelé a správci nadace mají samozřejmě možnost implementovat compliance program avšak zůstává otázkou zda je to dostatečná ochrana.

Nadace se využívají pro správu a držení majetku pro další generace a hlavním či jedním z hlavních kritérií je jeho ochrana. Rizika z extenzivní aplikace tohoto zákona tu jsou a je zřejmé, že poradci budou hledat jiné možnosti pro ochranu majetku a existující uspořádání budou revidována.