INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Aktuality

HSBC otevírá novou centrálu pro střední východ
Dubaj

HSBC otevírá novou centrálu pro střední východ

09.01.2019

Mezinárodní finanční centrum se trojnásobně rozšíří
Dubaj

Mezinárodní finanční centrum se trojnásobně rozšíří

09.01.2019

VŠECHNY AKTUALITY

Právní ochrana aktiv

Podnikatelé se nacházejí ve stále složitějším právním prostředí, kde jsou vystaveni často nečekaným zvratům, retrospektivním výkladům různých ustanovení a dalším atakům, které ohrožují jejich majetky. Pokud je jejich podnikání rozšířeno do více zemí a zahrnuje také aplikaci zahraničního práva je situace ještě složitější a riziko je vyšší.

Mimo těchto rizik jsou podnikatelé vystaveni osobním rizikům vyplývajícím mimo jiné např. z rodinných vztahů.

Řešením je naplánovat strukturu zaměřenou na ochranu aktiv podnikatele, která při vzniku nežádoucí situace může její dopad zcela eliminovat či alespoň omezit. Zároveň takovéto uspořádání může vyřešit problém s následnictvím, distribucí zisků z podnikání a obecně s nakládáním s majetkem podnikatele.

Existuje více nástrojů a řešení, které lze využít, mimo jiné to mohou být nadace a trustová uspořádání, případně soukromé trusty či jiné specifické struktury.

Naše organizace je držitelem příslušných licencí pro poskytování těchto služeb.