INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Aktuality

Společnosti LLC jako nástroj ochrany aktiv podnikatele
Belize

Společnosti LLC jako nástroj ochrany aktiv podnikatele

27.06.2018

Nový zákon o LLC společnostech a rozsah ochrany aktiv
Nevis

Nový zákon o LLC společnostech a rozsah ochrany aktiv

05.06.2018

VŠECHNY AKTUALITY

Právní ochrana aktiv

Podnikatelé se nacházejí ve stále složitějším právním prostředí, kde jsou vystaveni často nečekaným zvratům, retrospektivním výkladům různých ustanovení a dalším atakům, které ohrožují jejich majetky. Pokud je jejich podnikání rozšířeno do více zemí a zahrnuje také aplikaci zahraničního práva je situace ještě složitější a riziko je vyšší.

Mimo těchto rizik jsou podnikatelé vystaveni osobním rizikům vyplývajícím mimo jiné např. z rodinných vztahů.

Řešením je naplánovat strukturu zaměřenou na ochranu aktiv podnikatele, která při vzniku nežádoucí situace může její dopad zcela eliminovat či alespoň omezit. Zároveň takovéto uspořádání může vyřešit problém s následnictvím, distribucí zisků z podnikání a obecně s nakládáním s majetkem podnikatele.

Existuje více nástrojů a řešení, které lze využít, mimo jiné to mohou být nadace a trustová uspořádání, případně soukromé trusty či jiné specifické struktury.

Naše organizace je držitelem příslušných licencí pro poskytování těchto služeb.