INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Offshore banky

Mnoho offshorových bankovních institucí bylo v nedávných letech založeno v daňových rájích. Mnohé z těchto institucí jsou přidružené společnosti velkých mezinárodních bank. Tyto instituce platíúrok, osvobozený od srážkové daně a angažují se v mezinárodním finančnictví z offshorových základen, které jsou osvobozeny od devizové kontroly. Tyto bankovní instituce a jejich přidružené trustové společnosti mohou poskytovat finanční služby velkého rozsahu své mezinárodní klientele. Offshorové bankovní instituce jsou také využívány obchodními organizacemi a v  některých případech fyzickými vlastníky k tomu, aby vystupovaly jako offshorová inkasní řídící centra. V minulosti určitá offshorová centra jako např. Nauru apod. postrádala efektivní dohled, který by měl provázet založení bankovní instituce. Proto vlády zavedly moratorium na zakládání bankovních institucí ve svých zemích. Výsledkem je, že se stalo obtížnější identifikovat offshorové oblasti, které jsou připraveny udělit bankovní licenci společnosti, která není vlastněna existující bankou, supervizovanou jedním z přísnějších bankovních dohledů.

Nicméně možnosti stále existují.

Alternativou k získání licence offshore banky může být licence tzv. Finančního domu, která je relativně novým produktem, jež reaguje na nárůst potřeby tzv. in-house finančních operací, které již nemohou být prováděny běžnou offshore či onshore společností bez příslušných povolení.

Ještě stále existují místa s volnější regulací, kde je možné zajistit licenci s nižšími nároky na splacený kapitál.