INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Belize

Pro podnikatele, kteří hledají vhodné uspořádání a jurisdikci, která je ochrání před účelovými a šikanozními žalobami je Belize stále častější volbou.

Ustanovení v zákoně o LLC společnostech a soudní praxe dávají jistotu, že vysoké náklady případné žaloby a povinnost deponovat nejméně USD50.000 až jednu polovinu soudně požadované částky jsou velmi odrazujícím faktorem.

Další ustanovení efektivně převádí kontrolu nad společností na správce či manažery v případě, že by vlastník byl okolnostmi nucen jednat jinak než dle vlastní vůle a vlastního uvážení. Tímto je zajištěna ochrana aktiv společnosti, která přejde pod správu a kontrolu manažerů a správce společnosti.

Je však třeba zdůraznit, že konkrétní ustanovení o LLC společnostech se velmi liší v různých zemích a volba této právní formy neposkytuje automaticky jistotu silné ochrany aktiv.