INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Kajmanské ostrovy

V souladu s požadavky EU Code Group bude implementována legislativa, která se zaměří na tzv. ekonomickou podstatu společností zaregistrovaných na ostrovech. V principu se jedná o požadavek na společnosti, aby na ostrově měly zázemí relevantní pro jejich činnost a byly tak schopné prokázat, že jsou z ostrovů řízené a vykonávají z ostrovů svoji činnost.

Detaily nové legislativy ještě nejsou známy avšak je zřejmé, že budou rozdílné požadavky na holdingové společnosti, obchodní či společnosti spravující intelektuální vlastnictví.

Podnikatelé by proto měli situaci sledovat a upravit existující nastavení společností tak, aby byla v souladu.

Protože Code Group má seznam dalších jurisdikcí je zřejmé, že tyto požadavky budou implementovány i v dalších zemích.