INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

ICO offshore

Podmínky a rozsah regulace pro ICO v offshore jurisdikcích jsou předmětem překotného vývoje a je zřejmé, že budou více restriktivní.

 

Jako naprosté minimum je třeba splnit následující:

Společnost musí být ve správě licencované společnosti

Ředitelem musí být kvalifikovaná fyzická osoba (právnická osoba není až na výjimky akceptovatelná)

Společnost musí získat souhlas od místního finančního regulátora

Informační materiály pro investory nesmí být zavádějící a musí zmiňovat nejvyšší riziko spekulativní úrovně

Právní posudek druhu/typu tokenu a jeho vlastností

Společnost musí jasně deklarovat, jak použije výtěžek z ICO

Společnost musí zavést procedury KYC aplikovatelnou na investory a AML na původ prostředků

Společnost musí jmenovat auditora

Je třeba zdůraznit, že obecně jsou žádosti posuzovány regulátorem případ od případu.

 

Ještě existují jurisdikce, kde je regulace zcela minimální. Proto pokud plánujete ICO je právě nyní vhodný čas vše spustit.