INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Aktuality

HSBC otevírá novou centrálu pro střední východ
Dubaj

HSBC otevírá novou centrálu pro střední východ

09.01.2019

Mezinárodní finanční centrum se trojnásobně rozšíří
Dubaj

Mezinárodní finanční centrum se trojnásobně rozšíří

09.01.2019

VŠECHNY AKTUALITY

Daňové ráje - utajení informací a bankovní tajemství

Poslední rok a půl až dva roky se v médiích pravidelně objevují informace o nových mezinárodních iniciativách a dohodách zaměřených proti tzv. daňovým rájům a offshorovým strukturám. Protože se jedná o velmi složité a rozsáhlé téma na nejméně půldenní seminář, pokusíme se níže shrnout alespoň to základní.

Ano, situace se skutečně významně změnila a utajení informací bylo značně erodováno a v některých případech eliminováno. Stavět dnes strukturu pouze na absolutním utajení informací asi nemá význam. Transparentnost je zde a nemá smysl struktury již stavět jinak.

Při správném nastavení je možné i nadále využívat výhod offshorových jurisdikcí a to platilo vždy.

Ačkoliv lze stále navigovat mezi jednotlivými jurisdikcemi a ještě nalézt místa, kde utajení informací existuje, jak pro vlastníky struktur tak pro bankovní operace, tak nelze s jistotou odhadnout, jakou bude mít taková struktura životnost.

Ve standardních offshore jurisdikcích a bankovních centrech se situace již změnila a proto lze doporučit konzultovat stávající uspořádání.

Mezinárodní iniciativy ve zkratce (které vstupují či již vstoupily v platnost a účinnost):

  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - nový standard OECD požaduje doplnit tyto smlouvy ve článku 26 dle vzorové smlouvy, kdy informace držené bankou, správcem trustu apod. musí být předloženy při mezinárodním vyžádání v rámci výměny informací (některé země sice požadují splnění některých formálních kriterií v žádosti, nicméně je to většinou formalita). Postupně dochází k renegociaci těchto smluv a jejich dodatkování (často není ani publikováno či s výrazným zpožděním).
  • Smlouvy o výměně daňových informací - každá offshorová jurisdikce na seznamu OECD jich musí uzavřít nejméně 12 s dalšími zeměmi tak, aby se dostala na "bílou listinu" OECD. Strategie byla uzavírat tyto smlouvy se skupinou tzv. severských států, které zahrnují i např. Faerské ostrovy apod., kdy jedním podpisem bylo vyřešeno 6 zemí, které nejsou tak podstatným partnerem.
  • Direktiva o administrativní asistenci - v rámci EU rozšiřuje rámec asistence a pomoci v těchto věcech
  • Ustanovení o utajení bankovních informací - v rámci národních legislativ - byl vyvinut tlak na tradiční bankovní centra, aby modifikovaly tato ustanovení a umožnily výměnu informací, již proběhlo ve většině známých zemí jako např. Švýcarsko, Andorra, Rakousko, Liechtenstein, Belgie, Gibraltar, atd. Další jsou pod tlakem.
  • Direktiva o zdaňování úrokových výnosů II. - je připravena dramatická modifikace, která má postihnout také úrokové a jiné výnosy inkasované na offshore struktury včetně nadací, trustových uspořádání, apod. Termín zatím není znám.