INTERNATIONAL COMPANY SERVICES

Skupina INTERNATIONAL COMPANY SERVICES je řízena britským managementem s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Daňové ráje - utajení informací a bankovní tajemství

Poslední rok a půl až dva roky se v médiích pravidelně objevují informace o nových mezinárodních iniciativách a dohodách zaměřených proti tzv. daňovým rájům a offshorovým strukturám. Protože se jedná o velmi složité a rozsáhlé téma na nejméně půldenní seminář, pokusíme se níže shrnout alespoň to základní.

Ano, situace se skutečně významně změnila a utajení informací bylo značně erodováno a v některých případech eliminováno. Stavět dnes strukturu pouze na absolutním utajení informací asi nemá význam. Transparentnost je zde a nemá smysl struktury již stavět jinak.

Při správném nastavení je možné i nadále využívat výhod offshorových jurisdikcí a to platilo vždy.

Ačkoliv lze stále navigovat mezi jednotlivými jurisdikcemi a ještě nalézt místa, kde utajení informací existuje, jak pro vlastníky struktur tak pro bankovní operace, tak nelze s jistotou odhadnout, jakou bude mít taková struktura životnost.

Ve standardních offshore jurisdikcích a bankovních centrech se situace již změnila a proto lze doporučit konzultovat stávající uspořádání.

Mezinárodní iniciativy ve zkratce (které vstupují či již vstoupily v platnost a účinnost):

  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - nový standard OECD požaduje doplnit tyto smlouvy ve článku 26 dle vzorové smlouvy, kdy informace držené bankou, správcem trustu apod. musí být předloženy při mezinárodním vyžádání v rámci výměny informací (některé země sice požadují splnění některých formálních kriterií v žádosti, nicméně je to většinou formalita). Postupně dochází k renegociaci těchto smluv a jejich dodatkování (často není ani publikováno či s výrazným zpožděním).
  • Smlouvy o výměně daňových informací - každá offshorová jurisdikce na seznamu OECD jich musí uzavřít nejméně 12 s dalšími zeměmi tak, aby se dostala na "bílou listinu" OECD. Strategie byla uzavírat tyto smlouvy se skupinou tzv. severských států, které zahrnují i např. Faerské ostrovy apod., kdy jedním podpisem bylo vyřešeno 6 zemí, které nejsou tak podstatným partnerem.
  • Direktiva o administrativní asistenci - v rámci EU rozšiřuje rámec asistence a pomoci v těchto věcech
  • Ustanovení o utajení bankovních informací - v rámci národních legislativ - byl vyvinut tlak na tradiční bankovní centra, aby modifikovaly tato ustanovení a umožnily výměnu informací, již proběhlo ve většině známých zemí jako např. Švýcarsko, Andorra, Rakousko, Liechtenstein, Belgie, Gibraltar, atd. Další jsou pod tlakem.
  • Direktiva o zdaňování úrokových výnosů II. - je připravena dramatická modifikace, která má postihnout také úrokové a jiné výnosy inkasované na offshore struktury včetně nadací, trustových uspořádání, apod. Termín zatím není znám.